Atid Nedir?

Ana Sayfa / Atid Nedir?

Atid Nedir?

AFAD TEKNİK İŞARET DİLİ programı teknik işaret dili terimleri sözlüğü ve uygulamalı eğitimler vasıtasıyla ülke genelinde; afet ve acil durum çalışanlarının birbirleriyle ve işitme engellilerle ortak işaret dilini kullanarak iletişim kurabilmeleri; etkili ve hızlı çözümler üreterek müdahalede bulunabilmeleri amacıyla geliştirilmiş bir programdır.

KAPSAMI

Afet ve acil durum koordinasyon birimlerinde görevlendirilen; Valilik, büyükşehir veya il belediyeleri, il özel idareleri, üniversiteler, kalkınma ajansları, il afet ve acil durum müdürlükleri, Türkiye Kızılay Derneği, sivil toplum kuruluşları ve uygun görülen diğer kurum, kuruluşlarda görev alan gönüllü katılım sağlayacak herkesi kapsamaktadır. Programla ortak işaret dilinin geliştirilmesi tüm Türkiye’de kullanılabilirliğine imkân sağlaması öngörülmektedir.

KURS PROGRAMI

Afet ve acil durum koordinasyon birimlerinde görevlendirilen katılımcılar; AFAD kurumu tarafından görevlendirme yazıları alınarak listelenmektedir. Katılımcıların bilgileri KOMEK UZEM kayıt ekranına tanımlanmaktadır. Ders müfredatı; temel işaret dili kelimeleri ve AFAD teknik işaret dili kelimelerini kapsamaktadır. Kurslar hem on-line, hem de uygulamalı eğitimler olmak üzere planlanmaktadır.

SÖZLÜK İÇERİĞİ

Afet ve acil durum ekiplerine özel terimlerin belirlenmesi (itfaiye, denizaltı, sağlık...) İlgili kurum/kuruluşlarla koordineli çalışılarak görsel AFAD Teknik İşaret Dili Terimleri Sözlüğünün basılı ve dijital ortamda hazırlanmasıyla ortak bir dil geliştirilmiştir.

Sözlük içeriğine ek olarak; afet-acil durumlarında arama kurtarmada afet ve acil durum çalışanları ile kazazedeler arasında iletişimi kolaylaştıracak cümleler belirlenmiştir. Belirlenen kelime, cümleler ve yeni ilave edilecek terimlerle zenginleştirilmiştir. Karekod uygulamasıyla tasarlanan sözlük, ATİD web sitesinde yayımlanmasıyla, mobil uygulama ile desteklenmiştir.

AFAD Teknik İşaret Dili eğitimine başlamadan önce KOMEK Youtube kanalında bulunan Temel İşaret Dili eğitim videolarının izlenmesi gerekmektedir. Kitabın içinde bulunan karekod, direkt olarak eğitim videolarına yönlendirecektir.

İLETİŞİM

İletişim, yüksek stres seviyelerinin etkili, iletişimi zorlaştırdığı ve acil durum koşullarının iletişimi fiziksel olarak daha zor hale getirebildiği bir acil durumda en kritik olanıdır. Gürültü, afet ve acil durum anında sesli iletişimi engelleyen en büyük unsurdur. Öfke; hızlı ve doğru müdahaleyi güçleştirir. Sessiz işaretler ekip çalışmalarını ve acil durum ortamını iyileştirici etkiye sahiptir. Yapılacak çalışmalar çalışanlar ve halk sağlığını korumada etkili olmaktadır. Bundan dolayı hem operatörlerin sessiz kalmaları gerektiği durumda işaret dili ile iletişime geçmesi hem de arama kurtarma ekibi ile işitme engellilerin işaret dili ile iletişim kurmaları, durumu kolaylaştırmaktadır.

AFAD TEKNİK İŞARET DİLİ UYGULAMALI EĞİTİM

-Basılı Sözlük

-Web-İnteraktif Sözlük

-Mobil Uygulamalı Sözlük

-Yüz Yüze Eğitim

-Uzaktan Eğitim

-Eğitim Videoları

-Afet Anında İşitme Engellilerle ve Operatörlerle İletişim Cümleleri