SSS

Ana Sayfa / SSS

ATİD Programında Düşündüğünüz Sorulara Burada Cevap Bulabilirsiniz.

Afet ve acil durum koordinasyon birimlerinde görevlendirilen; Valilik, büyükşehir veya il belediyeleri, il özel idareleri, üniversiteler, kalkınma ajansları, il afet ve acil durum müdürlükleri, Türkiye Kızılay Derneği, sivil toplum kuruluşları ve uygun görülen diğer kurum, kuruluşlarda görev alan gönüllü katılım sağlayacak herkesi kapsamaktadır.

Buraya Tıklayarak KOMEK Youtube kanalından ulaşabilirsiniz.

ATİD sözlüğünün satışı bulunmamaktadır. Buradan PDF olarak indirebilirsiniz.