Ön Söz

Ana Sayfa / Ön Söz

Ön Söz

Afetler; şehirlerin fizikî, iktisadî, sosyolojik ve kültürel yapısında güçlü değişimlere sebep olmakta, toplumların hafızasında derin izler bırakmaktadır. Afetlerin zararlarını azaltabilmek için hazırlıklı ve tedbirli olmaya yönelik bir bilincin yaygınlaştırılması, eğitim ve koordinasyon çalışmalarının sürdürülebilir nitelikte olması oldukça önemlidir.

Bu doğrultuda; İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Konya Büyükşehir Belediyemiz ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı iş birliğinde ilgili kurum ve kuruluşların eşgüdümlü ortak gayretleri neticesinde; afet öncesi, afet anı ve sonrasındaki müdahale ve iyileştirme çalışmalarına katkı sağlanması amacıyla KOMEK ATİD (AFAD Teknik İşaret Dili) Programını geliştirdik.

Afet ve acil durum olaylarına müdahalede görevli birçok kurum ve kuruluşun çalışma alanları dikkate alınarak yerel, ulusal ve uluslararası uygulamaya imkân tanıyan müfredat çalışmalarının hazırlık safhası, alanında uzman kişilerin görüşlerine başvurularak tamamlandı. Başta AFAD Müdürlüklerinde görevli ilk müdahale personelleri olmak üzere, paydaş tüm kurum ve kuruluşların ilgili personelinin kullanımına sunulmak üzere hazırlanan program; uygulamalı ve sözlü eğitimlerin yanı sıra ortak terimler sözlüğü, mobil uygulama, web sitesi tasarımı, eğitici videolar, e-kitap gibi basılı/dijital materyaller ve katılım belgesi verilmesi gibi çalışmaları içermektedir.

“AFAD Teknik İşaret Dili Sözlüğü” birçok farklı kurum ve kuruluşun birlikte çalışmasını gerektiren afet ve acil durum olaylarında ilk müdahalecilerin ortak teknik terimler kullanmalarını sağlayarak dil birliği oluşturmak adına hazırlanmıştır. Bu kapsamda AFAD, İtfaiye, KOSKİ, DSİ,  Fen İşleri ve Kara Yolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına yönelik pilot uygulamalar başlatılmıştır.

İşaret Dili Programının hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen tüm personelimize ve paydaşlarımıza teşekkür eder, bu çalışmamızın dünyayı ve insanlığı kucaklayan ve sorunlara çözüm getiren nice gayretlerin doğmasına vesile olmasını dilerim.

                                                                                                                                                                                        Uğur İbrahim ALTAY

                                                                                                                                                                           Konya Büyükşehir Belediye Başkanı